Wie is V.O.S.

V.O.S. is een studentenpartij aan de Radboud Universiteit bestaand uit de koepelverenigingen SOFv, NSSR, CODC, B.O.S. en CSN. Bij V.O.S. geloven we dat een actief studentenleven essentieel is voor een rijke universitaire ervaring. Wij behartigen daarom de belangen van de actieve student in de Universitaire Studentenraad (USR).

Bekijk de USR kandidaten

Met Iris Nieborg als lijsttrekker

Wat wilt V.O.S. bereiken?

V.O.S. is de partij voor de actieve student. Onze focuspunten richten zich op het bevorderen en ondersteunen van het actieve studentenleven. Wij zetten ons daarnaast ook in voor een veilige, duurzame, diverse en inclusieve campus voor iedereen.

V.O.S. 2023-2024

V.O.S. fractie

V.O.S. zoekt altijd naar enthousiaste studenten die zich willen inzetten voor andere. Wil jij V.O.S. helpen bij haar missie? Wordt dan lid!

V.O.S. bestuur

Achter de schermen is een toegewijd bestuur druk met de gang van zaken van V.O.S.

Contact

Contact opzoeken met V.O.S. of met een van de koepels?